Tim

ivo_skrinjar Kandidat za zamjenika gradonačelnika Ivan Škrinjar

Savjet

Savjet GO SDP Pregrada je stručno savjetodavno tijelo osnovano s ciljem kreiranja programskih rješenja i projekata koji je osnova programa SDP-a na lokalnim izborima 2013. godine.

Savjet raspravlja o općepolitičkim pitanjima, programu i strategiji djelovanja SDP-a Pregrade, predlaže programske dokumente, potiče nove aktivnosti, razmatra konkretna pitanja te daje preporuke i mišljenja organima stranke. Članovi/ice Savjeta biraju se među istaknutijim članovima SDP-a te istaknutim pojedincima i javnim radnicima koji nisu članovi/ice SDP-a ukoliko prihvaćaju socijaldemokratske vrijednosti i osnovna programska načela SDP-a.

Članice i članovi savjeta SDP-a

 • Josip Krušlin, dipl. ing. rač.
 • Tajana Broz, dipl. politologinja
 • mr. sc. Robert Baričević, dipl. oec.
 • Andreja Cobović, dipl. iur.
 • Neven Dimač, mag. geogr. GIS
 • Robert Gretić, dipl. oec.
 • Ivan Škrinjar, ing. el.
 • Robert Zdolc, ing. strojarstva
 • Adrijan Tkalec, dipl. inf.
 • Marko Vešligaj, dipl. oec.
 • Zdravka Žiger Žgela, prof. geologije i geografije