Kultura i turizam

Cilj je aktiviranje kulturnih resursa u svrhu turističke promidžbe Pregrade. Postaviti TZ Grada Pregrade kao koordinatora turističkih resursa pregradskog kraja te kao pružatelja kvalitetnih informacija. U skladu s tim, radit ćemo na osnivanju multimedijalno-kulturnog centra koji je nužan za odvijanje kulturnih i društvenih događanja.

Multimedijalno-kulturni centar

Osnovati multimedijalno-kulturni centar, koji neće biti samo prostor nego i organizacija putem koje će svi mladi i sve zainteresirane udruge-skupine moći provoditi svoje aktivnosti. Osnovnu infrastrukturu za izgradnju centra potrebno je osigurati sredstvima iz gradskog i županijskog proračuna te iz programa EU-a za mlade. Centrom trebaju upravljati udruge i Savjet mladih.

Revitalizacija vinske ceste

Vinogradarstvo i vinarstvo kao dio tradicije, mora biti jedan od glavnih elemenata turističke ponude Pregrade (organizirane degustacije vina u objektu Gradske kavane ili direktno kod vinara). Kroz manifestaciju Branje grojzdja i ostala događanja, promovirati Pregradu kao destinaciju vrhunskih vina. Obilježje takve destinacije mora biti vidljivo označeno i prepoznatljivo u centru grada (stara drvena klet).

Promocija turističke ponude

Jasno definirati i intenzivno promovirati prepoznatljive Pregradske turističke proizvode (muzej, crkva, izletišta, Kunagora, Kostelgrad, vinske ceste, itd). U intenzivnoj suradnji sa županijskom turističkom zajednicom koristiti moguće resurse za promociju i uključivanje u zajedničku turističku ponudu Krapinsko-zagorske županije.Surađivati sa prepoznatljivim ponudama udruga (npr. kuburaška društva, sportski klubovi).

Revitalizirati tradicionalne pregradske manifestacije Branje grojzdja i Fašnik

Kroz manifestacije davati veći naglasak na kulturnu baštinu i tradicijske običaje pregradskog kraja. U kreiranju programa Branja grojzdja i Fašnika surađivati s kulturnim organizacijama i udrugama s područja grada te uspostaviti suradnju s drugim gradovima i općinama.

program_slika_mkc