Donacije

Drage sugrađanke i sugrađani!

Pred nama su novi lokalni izbori u kojima ćemo zajedno odlučiti o načinu vođenja našeg Grada i cijele lokalne zajednice.

S obzirom da smatramo kako aktualna gradska uprava u zadnjih nekoliko godina nije bila maksimalno angažirana u radu za korist i u interesu stanovništva grada Pregrade, odlučili smo se aktivno uključiti u demokratski proces sudjelovanja u lokalnoj vlasti.

Poruka koju želimo poslati našim sugrađanima i sugrađankama može se sažeti u jednu jednostavnu rečenicu: sudjelovanjem na izborima i Vašom prvom odlukom pomozite nam da budemo zastupnici Vaših interesa i omogućimo Vam donošenje kvalitetnih odluka vezanih za život i rad na području cijele Pregrade.

Da bi naše ideje, želje i napor koji namjeravamo uložiti u dobrobit zajednice mogle doprijeti do svih naših sugrađana, planiramo, kao što je to i uobičajeno, organizirati kvalitetnu predizbornu promidžbu.

Stoga Vas pozivamo da nam u tom smislu pomognete Vašim donacijama i potporom u bilo kojem obliku (materijalno, fizički, novčano, organizacijski, prostorom, promidžbom, tiskom, itd.).

Sve donacije bit će evidentirane i korištene sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, br. 24/11, 61/11 i 27/13 dalje: Zakon o financiranju) koji se primjenjuju na financiranje izborne promidžbe, među ostalim, za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave i gradonačelnike.

Posebno registrirani račun na koji možete izvršiti uplate je otvoren u Zagrebačkoj banci.

Br. računa 2360000-3510125752, odnosno IBAN: HR5623600003510125752
Naziv: Marko Vešligaj
Svrha: Donacija za izbornu promidžbu

Po završetku izborne promidžbe će eventualni višak sredstava biti upotrijebljen za kupovinu LED-žarulja snage 11W i doniran dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada kao zamjena za žarulje sa žarnom niti od 60W. Time će se ujedno početi štedjeti na prekomjernoj potrošnji električne energije u vrtiću.

Unaprijed se zahvaljujemo na Vašoj podršci i donaciji, te bilo kojoj drugoj vrsti potpore!

 

Kandidat za gradonačelnika:
Marko Vešligaj, dipl.oec.

Kandidat za dogradonačelnika:
Ivan Škrinjar, ing. el.