Gospodarstvo

Cilj je povećati prepoznatljivost Pregrade kao ulagačkog odredišta, povećati broj novootvorenih radnih mjesta te privući domaće i strane ulagače.

Poslovna zona

Napraviti program razvoja zone u razdoblju od 2013. do 2017.godine te stvoriti preduvjete za funkcioniranje zone.

Osmisliti marketing plan poslovne zone i strategiju privlačenja ulagača.

Osigurati olakšice za ulagače i poticaje za zapošljavanje radnika (kroz nadležnosti HZZ-a).

Razvijati gospodarsko-poduzetnički imidž Pregrade kroz poticanje i oslanjanje na tradiciju obrtništva.

Na internet stranici grada Pregrade osigurati detaljne i potpune podatke o poslovnoj zoni, s ciljem pružanja potrebnih informacija te privlačenja ulagača.

 

Energetska učinkovitost

Pokrenuti aktivnosti na poticanju energetski učinkovitog razvoja Pregrade.

Razvijati kolektivnu svijest o energetski održivom razvoju, kroz institucije osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja te edukacijom svih građana kroz seminare i radionice.

Napraviti analizu sustava javne rasvjete i svih objekata u vlasništvu grada Pregrade s ciljem povećanja energetske učinkovitosti te smanjenja troškova.

Izraditi program održavanja svih objekata u vlasništvu grada Pregrade, uključujući objekte kojima upravlja „Niskogradnja“ (dječji vrtić, osnovna škola, glazbena škola, fontane, crpne stanice, vodospremnici, mrtvačnice, i sl.), a u cilju sustavnog, efikasnog i financijski prihvatljivog dugoročnog održavanja, odnosno povećanja energetske učinkovitosti objekata.

Osigurati kvalitetnu suradnju s poduzetnicima u smislu poticanja izgradnje poslovnih i stambenih objekata temeljenih na načelima energetske učinkovitosti.

 

Poslovni centar

Osnovati poslovni centar čiji je cilj pružiti poduzetnicima što više informacija i osigurati im kvalitetnu pomoć na jednom mjestu, kroz pružanje potpunih i kvalitetnih informacija tako da se maksimalno skrati put do realizacije poduzetničke ideje. Poticati će se zajednički nastup i djelovanje svih učesnika u razvoju poduzetništva kako bi se ostvario sinergijski efekt zajedničkog djelovanja. Pružanje informacija i pronalaženje stručne pomoći osigurati će se u svim fazama životnog puta poduzetnika. Aktivnosti poslovnog centra povezati će se s aktivnostima  Udruženja obrtnika.

 

Suradnja poduzetnika i gradske uprave

Pokrenuti bezuvjetnu suradnju poduzetnika i gradske uprave na području od zajedničkog interesa: promocija gospodarstva pregradskog kraja, izrada Internet stranica s katalogom ponude pregradskih obrtnika i poduzetnika, razmjena poslovnih informacija, praćenje natječaja EU fondova, pripremanje i sudjelovanje u izradi projekata za EU fondove, obavještavanje o javnim natječajima, poticanje investiranja u poslovnoj zoni oslobađanjem od komunalnih doprinosa, suradnja na cjeloživotnom usavršavanju.

program_slika_zona