Obrazovanje i mladi

Grad Pregrada duži niz godina ulaže većinu sredstava namijenjenih obrazovanju u srednje i visoko školstvo, zanemarujući pritom potrebu za ulaganjem u predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje odnosno u ustanove koje pohađaju djeca poreznih obveznika Pregrade.

Osnovna škola

Dogradnja osnovne škole  je nužna da bi se ostvario rad u jednoj smjeni čime bi se značajno podigla razina kvalitete obrazovanja osnovnoškolaca Pregrade. S obzirom da je od nadležnog Ministarstva ishođena suglasnost, preostaje osigurati građevinsku dozvolu. Cilj je sakupiti svu potrebnu dokumentaciju te projekt prijaviti i realizirati kroz strukturne fondove EU koji financiraju izgradnju infrastrukture.

 

Dječji vrtić “Naša radost”

Dovršiti dogradnju novog dijela objekta i pristupiti adaptaciji starog dijela objekta dječjeg vrtića s ciljem osiguravanja adekvatnih i kvalitetnijih uvjeta za provođenje predškolskog redovnog programa.

 

Stipendije

Stipendijama i drugim oblicima pomoći omogućiti studentima i učenicima školovanje. Posebnim fondovima u suradnji sa županijom stimulirat ćemo obrazovanje za deficitarna zanimanja u našem gradu.

Financirati troškove obrazovanja učenicima iz socijalno ugroženih obitelji.

Posebno ćemo brinuti o darovitim učenicima i razvijati projekte za rad s njima: dodatna nastava, slobodne aktivnosti, međuškolska suradnja i natjecanja.

 

Cjeloživotno obrazovanje

Provoditi programe cjeloživotnog obrazovanja – osigurati programe informatičke edukacije mladih, odraslih i umirovljenika u prostorima obrazovnih ustanova u Pregradi.

 

Rekreacija i sport

S ciljem revitalizacije i poticanja razvoja sporta u Pregradi potrebno je:

  • Osnovati sportsko-rekreacijski centar-središnje mjesto za sportsko-rekreativne sadržaje;
  • Uvođenjem transparentnog sustava dodjele proračunskih sredstava poticati razvoj različitih sportsko-rekreativnih programa;
  • Poticati razvoj dvoranskog sporta.

program_slika_skola