Završna priredba u OŠ Janka Leskovara

IMGP8466

14. lipnja bio sam na svečanoj priredbi u OŠ Janka Leskovara kojom je obilježen Dan škole te zadnji dan u školskoj godini 2012./13. Kao što smo naveli u svom programu, dogradnja osnovne škole je nužna da bi se ostvario rad u jednoj smjeni čime bi se značajno podigla razina kvalitete obrazovanja osnovnoškolaca Pregrade.

S obzirom da je od nadležnog Ministarstva ishođena suglasnost, preostaje osigurati građevinsku dozvolu. Cilj je sakupiti svu potrebnu dokumentaciju te projekt prijaviti i realizirati kroz strukturne fondove EU koji financiraju izgradnju infrastrukture.