Bolja Pregrada

Promijenili smo mjesne odbore, jer Pregradu ne čini samo centar grada, već i okolna sela. Ravnomjerno smo ulagali i razvijali infrastrukturu na području cijelog grada, s čime ćemo nastaviti, kako bi građanima omogućili bolje uvjete života.